Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
21.61 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ/Πρόσκληση σε δύο (2) συνεδριάσεις του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» την 18η Δεκεμβρίου 2017
Είσοδος

Πρόσκληση σε δύο (2) συνεδριάσεις του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» την 18η Δεκεμβρίου 2017

14/12/2017 08:08
Share it!

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά), την 18η  Δεκεμβρίου 2017 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα :

Συνεδρίαση Ώρα

Θέματα

1η Συνεδρίαση 08:45 πμ
  1. Κατάρτιση και έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018
2η Συνεδρίαση 09:30 πμ
  1.  «Κατάρτιση και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας , οικ. έτους 2017».
  2.  «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αιθουσών στο σχολείο «Βούλγαρη»,Προκειμένου να στεγαστούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Κ.Δ.Α.Π.»

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ