ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
21.69 oC
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσκληση σε 2 Συνεδριάσεις του Δ.Σ του Δήμου Σουλίου

24/12/2019 12:25

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 30η Δεκεμβρίου  2019, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 18:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΜΟΝΟ:

 

Έγκριση  προϋπολογισμού  του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης & Λιάκου Ζωίτσα, Προϊσταμένη Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σουλίου.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 30η Δεκεμβρίου  2019, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 20:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο

 

Τροποποίηση   προϋπολογισμού  του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μπέλλος Θεοφάνης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Παππάς  Κωνσταντίνος