Αναβάλλεται λόγω καιρικών συνθηκών για την Δευτέρα και για το θέατρο Κατασκήνωσης το “Καλιφόρνια Ντρίμιν
26.39 oC
Κυριακή 9 Αυγούστου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Μετάθεση και ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης ανοικτού ηλεκτρονικού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκριτών Παραμυθιάς».
Είσοδος

Μετάθεση και ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης ανοικτού ηλεκτρονικού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκριτών Παραμυθιάς».

24/03/2020 11:02

 Η μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του διαγωνισμού «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκριτών Παραμυθιάς», που ήταν προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ μετατίθεται για τις 31 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ σύμφωνα με την αριθμ: 36/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σουλίου