5.08 oC
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Σουλίου με τίτλο «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση “ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”».
Είσοδος

: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου του Δήμου Σουλίου με τίτλο «Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση “ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”».

04/01/2021 13:50
  • Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Σουλίου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου:«Αποκατάσταση παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση “ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ” προϋπολογισμού 258.000€ με Φ.Π.Α 24%), το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης παραδοσιακού νερόμυλου Αγίου Δονάτου καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο.
  • Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER”, με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 και πόρους του Δήμου Σουλίου.
  • Με την αρ. 06/2020 απόφαση Δημάρχου Σουλίου (ΑΔΑ: 67ΑΠΩ1Α-658) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελής και αποτελείται από τους: α) Παππά Γρηγόριο – ΠΕ Περιβαλλοντολόγο. β) Ντρίτσο Γεώργιο – ΠΕ Πληροφορικής. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08-11-2021 και ώρα 11.00 π.μ. ) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2106 (άρθρο 221, παράγραφος 10) στις ιστοσελίδες του Δήμου Σουλίου : www.dimossouliou.gr Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr. 

Ο Δήμαρχος

 Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης