ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΡΙΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
4.88 oC
Παρασκευή 28 Φεβρουάριος 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8893 /16-09-2019
Είσοδος

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020 του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8893 /16-09-2019

07/10/2019 13:24