Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
23.8 oC
Σάββατο 2 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα, Προκηρύξεις - Προσλήψεις/Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σουλίου
Είσοδος

Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σουλίου

10/08/2021 15:47
Share it!

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει, με την υπ’ αριθμ. 9082/10-08-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΛΝΩ1Α-309) ανακοίνωση, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων μερικής απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση, χωρίς δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:  protocol@paramythia.gr από 11/08/2021 έως και 17/08/2021.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26663-60132, 26663-60134 (Μαραζόπουλος Αθ., Μάνος Ν.)

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο ανακοίνωσης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ανακοινώσεων για την πρόσληψη καθαριστών/τριών, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο αιτήσεως – υπεύθυνης δήλωσης, πατήστε εδώ