17.74 oC
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Είσοδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

29/04/2020 12:42

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999.
  1. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143Α’).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 και 28 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τεύχος Α’)  και εισάγεται εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
  4. Την 60/2020 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο 2020 του Δήμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την πρόσληψη με επιλογή έξι (6) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της πυροπροστασίας του Δήμου Σουλίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

                        

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά  – Τυπικά Προσόντα Χρονική Διάρκεια
 

ΥΕ16Εργατών/τριών

Γενικών καθηκόντων

 

Πέντε (5) Δεν Απαιτούνται. Τέσσερις (4) μήνες
 

ΔΕ Χειριστών

Μηχανημάτων έργων

(τσάπας)

ένα (1) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ (Π.Δ.31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.

1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή

Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού

Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού

Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την  προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή   χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

Τέσσερις (4) μήνες
     

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από

υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

 

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.

1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013 (*).

β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπ. Απόφαση 3486/1979).

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ (Π.Δ. 31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.

1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013. β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.

580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπ. Απόφαση 3486/1979).

 
     

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ (Π.Δ.31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.

1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της Απόφασης με αριθ. οικ.1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/ 5.3.2013. β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή (*).

γ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματική ή ερασιτεχνική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).

(*)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Υποψήφιοι που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.δ.113/2012, εφόσον στη νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο κριτήριο της εμπειρίας.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

Για τα θερμικά μηχανήματα γίνονται δεκτές και οι άδειες Μηχανοδηγών Χειριστών Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών ΄Εργων  που χορηγήθηκαν βάσει του Π.δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/12-11976). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

 

 

 

 

  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
  • Να υποβάλλουν την συνημμένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 

Α) Για την ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων:

– Συνημμένη αίτηση (Συμπληρωμένη).

– Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

– Υπεύθυνη δήλωση:

(1) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

(2) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 και αν ναι, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης τους στο φορέα αυτόν.

 

Β) Για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τσάπας) όπως για την ειδικότητα ΥΕ εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων (Απαραίτητα δικαιολογητικά Α’) και συμπληρωματικά ανάλογα με τα ειδικά – τυπικά προσόντα που διαθέτει ο υποψήφιος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, από 30 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη μέχρι και 11 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα:

α) στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, οδός Κ. Καραμανλή 179 (πληροφορίες: τηλ. 2666360132 κ. Μαραζόπουλος  Αθ.) ή

β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: smarazopoulos@paramythia.gr

 

Έντυπο αίτησης και υπεύθυνη δήλωση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης