Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λάμποβος) 2019
18.01 oC
Τετάρτη 18 Σεπτέμβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Ανακοίνωση για την σήμανση και την καταγραφή βοοειδών
Είσοδος

Ανακοίνωση για την σήμανση και την καταγραφή βοοειδών

28/11/2018 12:37