Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2018
Τρίτη 11 Δεκέμβριος 2018
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Ανακοίνωση για την σήμανση και την καταγραφή βοοειδών
Είσοδος

Ανακοίνωση για την σήμανση και την καταγραφή βοοειδών

28/11/2018 12:37