Νέος κορωνοϊός Covid-19 – Οδηγίες
27.05 oC
Σάββατο 4 Ιουλίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου ( αριθμ. 43, 44/2020 Αποφάσεις Ο.Ε).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9Υ43Ω1Α-5ΜΓ 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 6580 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
:Kατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63ΜΙΩ1Α-ΘΧ8 03/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 6543 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Υ2ΜΩ1Α-75Μ 02/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 6522 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αριθ. 84/2020 απόφαση Ο.Ε (Ασκηση ή μη ενδίκων μέσων )
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΡΧ7Ω1Α-8ΚΟ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6422 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Παρακολούθηση - συντήρηση υδραγωγείων- αντλιοστασίων του Δήμου Σουλίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6Α7ΞΩ1Α-ΕΕΑ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6418 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση Πρακτικού Ι Διαγωνισμού του έργου : «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΙΗ0Ω1Α-ΟΞΦ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6345 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Παραμυθιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ5Ξ7Ω1Α-0ΜΜ 29/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6385 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Σύμφωνη γνώμη Δήμου Σουλίου για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων(ΤΠΣ)».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥ9ΞΩ1Α-ΛΧ1 29/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6355 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΩΦ2Ω1Α-Ν3Τ 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6296 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61ΤΣΩ1Α-118 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6277 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου στην Κοινότητα Γλυκής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΕ0Ω1Α-03Κ 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6276 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΙΘΜ. 52/2020 Α.Δ.Σ, ΠΕΡΙ: Προμήθεια 16 τάμπλετ και δωρεάν παραχώρηση για χρήση από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γλυκής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ1Σ0Ω1Α-1Θ6 24/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6262 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύσταση Επιτροπής ελέγχου αιτήσεων πλήρωσης θέσης περιπτέρου σε αμεα/πολύτεκνους/πολεμιστές Κύπρου με εισοδηματικά κριτήρια
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΦΓΩ1Α-Σ6Ν 24/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6258 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Παροχή Γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Α.Π. Ηπείρου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ83Ω1Α-ΞΝΛ 24/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6228 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακή βάση δεδομένων δημοσίων συμβάσεων (προμηθειών και υπηρεσιών) του Ν.4412/2016
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΓΛΩ1Α-Α6Τ 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6225 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Nομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση σε ποινική υπόθεση του Χρήστου Ντρίτσου , πρώην Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Σουλίου»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΤ6ΨΩ1Α-ΨΔΧ 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6209 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Αποδοχή Επιχορηγήσεων - Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2020».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7Ζ9Ω1Α-0Α5 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6211 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Αχέροντα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 6ΕΙΔΩ1Α-ΡΩ3 22/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6197 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αριθ. 465/2020 απόφαση Δημάρχου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤΜ1Ω1Α-ΓΨΗ 21/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6177 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Τροποποίηση της αριθμ. 177/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί: Έγκριση σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σουλίου και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση της ενταγμένης στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 πράξης «Κτίριο Βούλγαρη: Πολυχώρος Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΨΝΩ1Α-ΒΙΖ 19/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 6064 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ