Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.33 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Σχολικές Επιτροπές Δήμου Σουλίου/Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Είσοδος

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

14/06/2016 04:49
Share it!

Καλείστε όπως στις είκοσι δύο (22) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00, προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ. Σ.) στη Δ. Κ. Παραμυθιάς, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως :

  Θέμα μόνο : ««Κατανομή ποσού 18.710,86 € για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων»»

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 Παναγιώτης Παππάς