Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Σχολικές Επιτροπές Δήμου Σουλίου/Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουλίου
Είσοδος

Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουλίου

05/09/2016 05:40
Share it!

Καλείστε όπως στις οκτώ (8) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00, προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ. Σ.) στη Δ. Κ. Παραμυθιάς, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως :

 Θέμα μόνο : «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα του Σχολικού Κέντρου Σουλίου»

 Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Παναγιώτης Παππάς