Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.33 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Σχολικές Επιτροπές Δήμου Σουλίου/Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουλίου
Είσοδος

Πρόσκληση συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουλίου

25/11/2016 06:27
Share it!

Καλείστε όπως στις τριάντα (30) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00, προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ. Σ.) στη Δ. Κ. Παραμυθιάς, με το εξής θέμα ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο : «Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας : τροφίμων, ειδών καθαριότητας, φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, για το έτος 2017»

Θέμα 2ο : «Ορισµός τριµελούς επιτροπής για την καταστροφή υλικού    σχολείων»


Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Παναγιώτης Παππάς