Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Σχολικές Επιτροπές Δήμου Σουλίου/Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 30/3/2016
Είσοδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ 30/3/2016

29/03/2016 05:52
Share it!

Καλείστε όπως στις τριάντα (30) του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00, να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ. Σ.) στη Δ. Κ. Παραμυθιάς, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως :

 Θέμα 1ο : «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου»

 Θέμα 2ο : «Αποδοχή δωρεάς οργάνων παιδικής χαράς για το Νηπιαγωγείο Καρβουναρίου, από το ίδρυμα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Παναγιώτης Παππάς