Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
21.61 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Σχολικές Επιτροπές Δήμου Σουλίου/Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Είσοδος

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

14/06/2016 04:50
Share it!

Καλείστε όπως στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 9:00, προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ. Σ.) στη Δ. Κ. Παραμυθιάς, με το εξής θέμα ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο : «Κατανομή πιστώσεως 14.000,00 € για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων»

Θέμα 2ο : «Συζήτηση επί αιτήσεως της κ. Λιόντου Γιαννούλας του Δημητρίου για παράταση μίσθωσης κυλικείου ΕΠΑ.Λ. Παραμυθιάς»

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Δημήτριος Δημητρίου