Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.33 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσκληση Συνεδρίασης Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης στις 30 Μαΐου 2017

25/05/2017 05:34
Share it!

Καλείστε όπως στις τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30, προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ. Σ.) στη Δ. Κ. Παραμυθιάς, με το εξής θέμα ημερησίας διατάξεως :

 Θέμα μόνο : «Κατανομή ποσού 17.105,43 € για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.»

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Παναγιώτης Παππάς