Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Σχολικές Επιτροπές Δήμου Σουλίου/Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Προσκλήσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 23/03/2017
Είσοδος

Προσκλήσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 23/03/2017

22/03/2017 06:13
Share it!

Καλείστε όπως στις είκοσι τρείς (23) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00, προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ. Σ.) στη Δ. Κ. Παραμυθιάς, με το εξής θέματα ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο : «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου»

 Θέμα 2ο : «Έγκριση προμήθειας και καταβολής ετήσιας συνδρομής προγράμματος «S management Plus»

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 Δημήτριος Δημητρίου