Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
27 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Σχολικές Επιτροπές Δήμου Σουλίου/Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ΣΤΙΣ 16/2/2016
Είσοδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ΣΤΙΣ 16/2/2016

15/02/2016 05:55
Share it!

Καλείστε όπως στις δεκαέξι (16) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00, προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ. Σ.) στη Δ. Κ. Παραμυθιάς, με το εξής θέμα ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο : «Κατανομή ποσού 14.000,00 € για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων»

Θέμα 2ο : «Επιχορήγηση του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παραμυθιάς με το ποσό των 1.000,00 € για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών»

Θέμα 3ο : «Εξόφληση λογιστικών εργασιών έτους 2015, του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Σουλίου»

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Δημήτριος Δημητρίου