Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
27 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Σχολικές Επιτροπές Δήμου Σουλίου/Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Προσκλήσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 15/12/2015
Είσοδος

Προσκλήσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 15/12/2015

11/12/2015 07:15
Share it!

Καλείστε όπως στις δεκαπέντε (15) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00, προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ. Σ.) στη Δ. Κ. Παραμυθιάς, με το εξής θέμα ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 1ο : «Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας : τροφίμων, ειδών καθαριότητας, φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, για το έτος 2016»

Θέμα 2ο : «Επιχορήγηση του 1ου ΕΠΑ.Λ. Παραμυθιάς με το ποσό των 2.500,00 € για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών»

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Δημήτριος Δημητρίου