Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
21.61 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Σχολικές Επιτροπές Δήμου Σουλίου/Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Προσκλήσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 12/04/2017
Είσοδος

Προσκλήσεις Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 12/04/2017

10/04/2017 04:56
Share it!

Καλείστε όπως στις δώδεκα (12) του μηνός Απριλίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:00, προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ. Σ.) στη Δ. Κ. Παραμυθιάς, με το εξής θέμα ημερησίας διατάξεως :

Θέμα μόνο : « Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»

 Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Δημήτριος Δημητρίου