Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λάμποβος) 2019
18.01 oC
Τετάρτη 18 Σεπτέμβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2019»

Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝ7ΗΩ1Α-36Γ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 5789 Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Αρχείο απόφασης