Εμποροπανήγυρης Δ.Κ Παραμυθιάς (Λάμποβος) 2019
18.01 oC
Τετάρτη 18 Σεπτέμβριος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» 2019

Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΖΖΥΩ1Α-ΦΗΕ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 5790 Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Αρχείο απόφασης