Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Στρατηγικός Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020-2023.

Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΧΜΩ1Α-9ΕΥ 12/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 3925 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης