Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛ8ΦΩ1Α-ΤΩΦ 12/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 3923 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης