Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
7.04 oC
Τρίτη 19 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών και εξειδίκευση πίστωσης

Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΒΒ3Ω1Α-Ω21 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2740 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης