Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
24.51 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

*Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών*.

Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΠΖΛΩ1Α-8ΞΒ 11/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1494 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης