Πρόσκληση στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής
22.47 oC
Σάββατο 24 Αύγουστος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

* Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου*.

Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8Σ1Ω1Α-ΚΦ1 11/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 1498 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης