Εκδήλωση ” Ο Πολλαπλός Ρόλος της Σύγχρονης Γυναίκας
14.76 oC
Παρασκευή 22 Μάρτιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης της προμήθειας υγρών καυσίμων.

Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΤΛΩ1Α-6Σ6 10/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 175 Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρχείο απόφασης