Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2018
5.7 oC
Τρίτη 11 Δεκέμβριος 2018
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πολιτική προστασία ( Αποκατάσταση βατότητας οδών Τ.Κ. Γκρίκας - Ψάκας και Αμπελιάς)

Δήμαρχος ΑΔΑ: 750ΒΩ1Α-217 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12175 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Αρχείο απόφασης