Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2018
Τρίτη 11 Δεκέμβριος 2018
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Μίσθωση μηχανημάτων έργου (Καθαρισμοί οδών Τ.Κ. Ζερβοχωρίου)

Δήμαρχος ΑΔΑ: Ψ7ΡΞΩ1Α-ΗΧ0 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 12176 Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Αρχείο απόφασης