Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
21.61 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 14 Φεβρουαρίου 2022
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση στις 14 Φεβρουαρίου 2022

10/02/2022 14:31
Share it!

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση , που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, στις 14 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Σουλίου»στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».
  2. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Σουλίου για την εκτέλεση του έργου του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου».
  3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΣΟΥΛΙΟΥ».
  4. Χορήγηση παράτασης του έργου : «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
  5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Δήμου Σουλίου.
  6. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου χρηματικής διαχείρισης δήμου Σουλίου οικ. έτους 2021.
  7. Περί διαγραφή οφειλής .
  8. Παροχή πάγιας προκαταβολής σε Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σουλίου.
  9. Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας .
  10. Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων.

Ο Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ