Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 30 Σεπτεμβρίου 2014
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 30 Σεπτεμβρίου 2014

25/09/2014 04:45
Share it!

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου.
 2. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού εσόδων –εξόδων ,οικ. έτους 2014.
 3. Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ –ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ».
 4. Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε ΑΧΕΡΟΝΤΑ».
 5. Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».
 6. Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας Σχολείου Βούλγαρη.
 7. Διάθεση πίστωσης για: «Αντικατάσταση στέγης κτιρίων κατασκήνωσης Παραμυθιάς ».
 8. Διάθεση πίστωσης για : «Καθαρισμοί ρεμάτων (T.K Kαρβουναρίου)».
 9. Διάθεση πίστωσης για : «Πολιτική Προστασία Δ.Ε Παραμυθιάς».
 10. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Παραμυθιάς.
 11. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αχέροντα.
 12. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Σουλίου.
 13.  Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.
 14. Διάθεση πιστώσεων.

 

                        Η Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε.                                

Μπραϊμη- Μπότση Σταυρούλα