Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 29 Αυγούστου 2014
Είσοδος

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 29 Αυγούστου 2014

27/08/2014 04:49
Share it!

 Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 29 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30΄ , για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. 1.Διάθεση πίστωσης για : «Πολιτική Προστασία Δ.Ε Παραμυθιάς».
 2. 2.Διάθεση πίστωσης για : «Αποκατάσταση –συντήρηση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε Παραμυθιάς».
 3. 3.Διάθεση πίστωσης για : «Καθαρισμοί ρεμάτων (Τ.Κ Γκρίκας ,Ψάκας)».
 4. 4.Διάθεση πίστωσης για : «Καθαρισμοί ρεμάτων (Τ.Κ Κρυσταλοπηγής)».
 5. 5.Διάθεση πίστωσης για : «Κατασκευή παραπηγμάτων εμποροπανήγυρης Παραμυθιάς».
 6. 6.Διάθεση πίστωσης για : «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ηλεκτροφωτισμός εμποροπανήγυρης Παραμυθιάς».
 7. 7.Διάθεση πίστωσης για : «Ασφάλεια –φύλαξη χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης Παραμυθιάς».
 8. 8.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Παραμυθιάς.
 9. 9.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε Αχέροντα.
 10. 10.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια υλικών ύδρευσης ,άρδευσης κλπ Δ.Ε Παραμυθιάς.
 11. 11.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Παραμυθιάς.
 12. 12.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αχέροντα.
 13. 13.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Σουλίου.
 14. 14.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια εξοπλισμού (εργαλεία).
 15. 15.Έγκριση της αριθ. 739/2014 απόφασης Δημάρχου.
 16. 16.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας , κατά την εκδίκαση των ανακοπών και αναστολών κατά των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής του Δήμου .    

Διάθεση πιστώσεων.