Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27 Ιουνίου 2014
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27 Ιουνίου 2014

24/06/2014 04:51
Share it!

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 27 Ιουνίου   2014, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10.30΄ , για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Μερική ανάκληση της αριθ. 176/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

2.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

3.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης στη θέση: «ΖΑΒΡΟΥΧΟΥ».

4.Διάθεση πίστωσης για : «Διάνοιξη επικίνδυνων στροφών» .

5.Διάθεση πίστωσης για : « Κοπή -Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων Δήμου Σουλίου».

6.Διάθεση πίστωσης για : «Επισκευή κλειστού Γυμναστηρίου Λυκείου».

7.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια Μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ και συναφή).

8.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων.

9.Διάθεση πιστώσεων.