Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
21.61 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14 Ιουλίου 2014
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14 Ιουλίου 2014

10/07/2014 10:30
Share it!

     Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 14 Ιουλίου   2014, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10.30΄ , για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου για λειτουργία ψησταριάς στην εμποροπανήγυρη Γλυκής.

2.Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ».

3.Απευθείας ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ».

4.Διάθεση πίστωσης για :«Διάνοιξη επικίνδυνων στροφών (Ψάκκα)».

5.Διάθεση πίστωσης για: «Διάνοιξη επικίνδυνων στροφών (Σεβαστό)» .

6.Διάθεση πίστωσης για : «Έλεγχος στατικής επάρκειας του Σχολείου Βούλγαρη».

7.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια Ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων.

8.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια αντλιών.

9.Τεχνικές προδιαγραφές και διάθεση πίστωσης για προμήθεια ειδών για το κοινωνικό παντοπωλείο.

10.Τεχνικές προδιαγραφές και διάθεση πίστωσης για προμήθεια εξοπλισμών αθλητικών εγκαταστάσεων.

11.Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.

12.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 36/2014 αγωγής της κ. Μπούση Φιλοθέας –Ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο.

13.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση.

14.Διάθεση πιστώσεων.