Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.33 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 1 Ιουλίου 2014
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 1 Ιουλίου 2014

30/06/2014 05:08
Share it!

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 1 Ιουλίου   2014, ημέρα Τρίτη   και ώρα 10.30΄ , για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Λήψη απόφασης επί της δημοπρασίας εκμίσθωσης της θέσης καντίνας Κ1 στον κοινόχρηστο χώρο αγροτεμάχιο αριθ. 21 Τ.Κ Γλυκής ( σε συνέχεια της αριθ. 193/27-6-2014 απόφασης Ο.Ε).

2.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Παραμυθιάς.

3. Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Αχέροντα.

4.Διάθεση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Σουλίου.

5.Διάθεση πιστώσεων.