Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
26.07 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 6 Μαρτίου 2019
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 6 Μαρτίου 2019

04/03/2019 07:52

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την 6η  Μαρτίου  2019, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  1o:

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ  2o:

 

Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ  του Νομικού Προσώπου του Δήμου * ΑΡΩΓΗ*.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3o:

 

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων  του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 ΘΕΜΑ 4o:

 

Σύσταση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της αυθαίρετης βόσκησης στις διαθέσιμες εκτάσεις των Δημοτικών Βοσκότοπων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Σουλίου στο πλαίσιο του Προγράμματος « Βοήθεια στο Σπίτι».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 6o:

 

Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2018-2019 και καθορισμός των Γενικών Προγραμμάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 7o:

 

Δακοκτονία έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 8o:

 

Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου με το ποσό των 20.000,00 ευρώ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 9o:

 

Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 10o:

 

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ  ΣΤΑΔΙΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ» Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 11o:

 

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ» του Δήμου  Σουλίου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.  Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 12o:

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.  Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 13o:

 

Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός γραφείων παλιού και νέου Δημαρχείου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.  Ντρίτσος Χρήστος

ΘΕΜΑ 14o:

 

Έγκριση Εορταστικών Εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου και εξειδίκευση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.  Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 15o:

 

Έγκριση εξόδων κίνησης αιρετών και εξειδίκευση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.  Παππάς Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Δημητρίου  Δημήτριος