Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2019
26.07 oC
Σάββατο 20 Ιούλιος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου ΣουλίουΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Δημοτικό Συμβούλιο, Νέα/Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 23 Μαϊου 2018
Είσοδος

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου στις 23 Μαϊου 2018

18/05/2018 14:40

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά) την  23η  Μαΐου   2018, ημέρα Tετάρτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας Διάταξης:  

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 2o:  Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους  2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 3o: Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών ( αντιπυρική προστασία) με δίμηνες συμβάσεις.

Εισηγητής: κ. Δήμαχος

ΘΕΜΑ 4o: Κατανομή πιστώσεως 33.250,00 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων*.-

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 5o: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση δαπανών εορτών Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 7o: Συνδιοργάνωση Πανελλήνιου αγώνα αλεξίπτωτου πλαγιάς με τον Αεραθλητικό Σύλλογο Παραμυθιάς και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 8o: Καθορισμός θέσεων μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Μαθητεία ΕΠΑΛ).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παππάς Παναγιώτης

ΘΕΜΑ 9o: Συζήτηση επί αιτήσεως δημοτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 10o: Διαγραφές οφειλών ύδρευσης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πέτσιος Πέτρος

ΘΕΜΑ 11o: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 12o: Εξέταση αιτήματος Δήμου Ηγουμενίτσας για παραχώρηση χρήσης γης , χώρου γεωτρήσεων Τ.Κ Νεοχωρίου ( Νεράιδα) Δήμου Σουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 13o: α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠΕΣ

β) ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ποσού 210.000 €  στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας»

γ) ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ κάλυψης οικονομικής διαφοράς

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 14o: α)Αποδοχή συμμετοχής Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» [ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΙΙ- Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις]

β) ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ κάλυψης οικονομικής διαφοράς

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 15o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 16o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» του Δήμου Σουλίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 17o: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΡΟΝΤΑ» του Δήμου Σουλίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 18o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 19o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 20o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Τ.Κ. ΣΕΒΑΣΤΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 21o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Τ.Κ. ΨΑΚΚΑΣ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

ΘΕΜΑ 22o: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ντάγκας Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Σουλίου

Δημητρίου Δημήτριος