Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.33 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ/Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» την 8η Δεκεμβρίου 2017
Είσοδος

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» την 8η Δεκεμβρίου 2017

05/12/2017 08:21
Share it!

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά), την 8η  Δεκεμβρίου 2017 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π. μ., με θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εγγραφή νηπίου στον Β΄ Παιδικό Σταθμό Παραμυθιάς  του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή» Δήμου Σουλίου για το σχολικό έτος 2017-2018».

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών υπηρεσιών και προμηθειών  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλώσιμου φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 4ο«Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για το έτος 2018.»

ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή πίστωσης από έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Σουλίου και τροποποίηση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  «Αρωγή» για το έτος 2017 και διάθεση».

ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού και διάθεση για απόδοση κρατήσεων κλάδου Σύνταξης».

 ΘΕΜΑ  8ο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή» για την πληρωμή 1 ου λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση προαύλειου χώρου Β΄ Παιδικού Σταθμού».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δύο πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή»

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ