Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ/Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» την 7η Φεβρουαρίου 2018
Είσοδος

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ» την 7η Φεβρουαρίου 2018

05/02/2018 08:31
Share it!

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά), την 7η  Φεβρουαρίου  2018 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 08.45 π. μ., με θέματα  ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ»

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πάγιου και σταθερού χαρακτήρα»

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για δαπάνες εκδηλώσεων αποκρεών»

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για αμοιβή παιδιάτρου για την Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς»

ΘΕΜΑ 5ο : «Εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή» Δήμου Σουλίου»

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση αίτησης Πτυχιούχου Λογοθεραπεύτριας για δωρεάν λογοθεραπευτική αξιολόγηση των νηπίων που είναι εγγεγραμμένα στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή» Δήμου Σουλίου. »

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ