Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.33 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ/Τακτική Συνεδρίαση του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ την 20η Μαρτίου 2015
Είσοδος

Τακτική Συνεδρίαση του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ την 20η Μαρτίου 2015

19/03/2015 10:39
Share it!

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά), την 20η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π. μ., με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων».

ΘΕΜΑ 2Ο : «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για την νόμιμη εκπροσώπηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή» Δήμου Σουλίου κατά την εκδίκαση αγωγής υπαλλήλων».

ΘΕΜΑ 3Ο : «Ίδρυση Δημοτικής Φιλαρμονικής Σουλίου».

ΘΕΜΑ 4o : «Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σουλίου».

ΘΕΜΑ 5ο: «Ίδρυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)».

ΘΕΜΑ 6ο : «Έγκριση δαπάνης διαμονής συγγραφέα, στο πλαίσιο ημερίδων για την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση δαπάνης νομικής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ», ποσού 3.000,00ευρώ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης εργασιών τεχνικής υποστήριξης και ωρίμανσης για την συνέχιση της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής &  Επαγγελματικής Ζωής” ποσού 4.000,00ευρώ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

Η Πρόεδρος

 Μπέση Μαρίνα