Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ/Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ την 11-5-2015
Είσοδος

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ την 11-5-2015

07/05/2015 05:45
Share it!

   Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός  Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά), την 11η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ. μ., με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών».

ΘΕΜΑ 2ο : «Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή του Λαογραφικού Μουσείου Νεοχωρίου ».

 

Η Πρόεδρος

 Μπέση Μαρίνα