Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου – Ιούλιος 2022
22.56 oC
Κυριακή 3 Ιουλίου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ν.Π.Δ.Δ ΑΡΩΓΗ/Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015
Είσοδος

Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση την Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

06/03/2015 07:41
Share it!

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό Μέγαρο – οδός Κ. Καραμανλή 179 – Παραμυθιά), την 10η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π. μ., με θέματα ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Κατάρτιση και έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2015, του Ν.Π.Δ.Δ. Αρωγή Δήμου Σουλίου».

ΘΕΜΑ 2Ο :«Έγκριση προμήθειας και ανάθεση για την αντικατάσταση λέβητα, στην αίθουσα πολιτιστικού κέντρου Κρυσταλλοπηγής , όπου στεγάζεται το Κ.Δ.Α.Π.».

 ΘΕΜΑ 3Ο :«Διάθεση πιστώσεων για πληρωμή προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2015».

 

Η Πρόεδρος

 Μπέση Μαρίνα