Εορτές Σουλίου 1-3 Ιουνίου 2018
20.55 oC
Παρασκευή 25 Μάιος 2018
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπείγουσων και εποχιακών αναγκών του Δήμου Σουλίου

16/03/2018 14:33

Η Δήμαρχος Σουλίου κάνει γνωστό ότι, ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αρίθμ.  25/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου  θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, δέκα  (10) άτομα, για την κάλυψη κατεπείγουσων και εποχιακών αναγκών του Δήμου Σουλίο.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση από εδώ.