Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου: Αύγουστος 2022
29.96 oC
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100

Υπηρεσίες ΑΡΩΓΗ

09/02/2012 00:00
Share it!

Ν. Π. Δ. Δ.  ΑΡΩΓΗ

   Βασική φιλοσοφία του θεσμού είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην κοινότητα , στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας και η αποφυγή της ιδρυματικής κλειστής περίθαλψης.

  Ο Δήμος Σουλίου καταβάλλει διαρκώς προσπάθεια για την αναβάθμιση του θεσμού και τη βελτίωση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην Αρωγή .  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Ν. Π. Δ. Δ.  Αρωγή απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους Δήμου Σουλίου, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 60 ετών και άνω , ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Κοινωνική Λειτουργός , Νοσηλεύτρια , Οικιακή Βοηθός

ΣΚΟΠΟΣ

–   Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα , ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

–          Αποφυγή περιθωριοποίησης

–          Ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ

–          Κοινωνική Υπηρεσία

–          Νοσηλευτική παρακολούθηση και ενημέρωση σε θέματα υγείας

–          Επιμόρφωση μέσω διάφορων προγραμμάτων όπως ΙΔΕΚΕ κ.α.

–          Οργανωμένη ψυχαγωγία με εκδρομές , συνεστιάσεις κα.

–          Εργοθεραπεία

–          Κατασκηνώσεις -ιαματικά λουτρά -θαλάσσια μπάνια

–          Εντευκτήριο όπου προσφέρονται ροφήματα και αναψυκτικά