ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ
15.83 oC
Παρασκευή 7 Μαΐου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Κοινωνική Φροντίδα/Κοινωνικό Παντοπωλείο/Ευχαριστήριο προς την εταιρία Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε.
Είσοδος

Ευχαριστήριο προς την εταιρία Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε.

22/04/2021 19:35