Σε εξέλιξη η απογραφή Πληθυσμού&Κατοικιών 2021 στον Δήμο Σουλίου – Aπογραφόμαστε στον τόπο που ζούμε!
13.89 oC
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΕπιτροπέςΑνακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Επιτροπή Διαβούλευσης 2011, Νέα/Πρόσκληση σύγκλισης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης δια περιφοράς στις  25  Νοεμβρίου  2021
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλισης τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης δια περιφοράς στις  25  Νοεμβρίου  2021

18/11/2021 09:17

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε  σε  δια περιφοράς τακτική   συνεδρίαση ( μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : ds@paramythia.gr & info@paramythia.gr ή  κατάθεση  ιδιοχείρως του ειδικού εντύπου ψηφοφορίας  στη Γραμματεία της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σουλίου  ), που θα πραγματοποιηθεί   στις  25  Νοεμβρίου  2021, ημέρα  Πέμπτη   και  ώρα 12.00  έως 14.00  , για διατύπωση γνώμης στο κατωτέρω θέμα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο      : «  Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα έργων  του Δήμου  Σουλίου για το έτος 2022 »

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί δια περιφοράς την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα ( Παρασκευή  26 /11/2021 και ίδια  ώρα 12.00 έως 14.00 ), οπότε θεωρείται   σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία (άρθρο 76 Ν. 3852/2010  όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 ).-

 

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ  Δήμου Σουλίου και

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

  Παππάς    Κωνσταντίνος