Πρόσκληση στην τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής
22.49 oC
Σάββατο 24 Αύγουστος 2019
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Ανακοινώσεις/Ανακοινώσεις, Νέα/Πρόσληψη δύο (2) θέσεων ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Είσοδος

Πρόσληψη δύο (2) θέσεων ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

05/12/2018 09:07

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) θέσεων ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια 28 (είκοσι οκτώ  εβδομάδων)  και ημερομηνία λήξης την 31-07-2019, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019 του ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
1

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΠΕ Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής Έως

31 Ιουλίου 2019

2

Κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ

και την αίτηση από εδώ