ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
21.69 oC
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/ΑνακοινώσειςΠροσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Νέα, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Δεκεμβρίου 2019
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 23 Δεκεμβρίου 2019

19/12/2019 13:22

 Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς  στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου , στις  23  Δεκεμβρίου  2019, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  10.00΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2019.
  2. Έγκριση απολογισμού ,Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2017 του Ν.ΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ» .
  3. Λήψη απόφασης παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Σουλίου.
  4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016  (παρ.1,  παρ.11β και παρ. 11δ).
  5. Διαγραφή οφειλής.
  6. Παροχή εντολής παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας   και  ορισμός μάρτυρα.
  7. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2020.

Ο Δήμαρχος,

ως Πρόεδρος της Ο.Ε

ΙΩΑΝΝΗΣ   ΣΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ