Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2018
5.7 oC
Τρίτη 11 Δεκέμβριος 2018
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Ιανουαρίου 2018
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 17 Ιανουαρίου 2018

12/01/2018 14:17

 Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις   17 Ιανουαρίου  2018, ημέρα  Tετάρτη και ώρα  8.30΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  προμήθειας  τροφίμων για το έτος 2018.
  2. Σύνταξη έκθεσης Δ΄ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2017.
  3. Παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
  4. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 1/2018 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων .

 

Η Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε

Μπραϊμη- Μπότση Σταυρούλα