Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων Δήμου Σουλίου 2018
5.7 oC
Τρίτη 11 Δεκέμβριος 2018
Email: info@dimossouliou.gr - Τηλέφωνο 26663 60100
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ/ΔΗΜΟΤΗΣ/Προσκλήσεις Δήμου Σουλίου/Ανακοινώσεις, Οικονομική Επιτροπή/Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου 2018
Είσοδος

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 10 Ιανουαρίου 2018

08/01/2018 09:34

Παρακαλούμε να προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Παραμυθιάς, στις 10  Ιανουαρίου  2018, ημέρα  Tετάρτη και ώρα  8.30΄,  για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου)  της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης : «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» .

Η Δήμαρχος , ως Πρόεδρος της Ο.Ε       

Μπραϊμη- Μπότση Σταυρούλα